Наукова діяльність

    Інститут "Київдіпротранс" є базовою організацією на Україні з науково-технічної діяльності у сфері будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування  в галузі транспортного будівництва (залізничний транспорт).
    Інститут має державну акредитацію наукової установи. Основними замовниками науково-дослідних робіт є Укрзалізниця, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Міністерство транспорту та зв’язку України.
    Основні напрями наукових досліджень інституту:
        - швидкісний рух пасажирських поїздів;
        - пропускна і провізна спроможність;
        - перспектива розвитку інфраструктури залізничного транспорту;
        - удосконалення технології роботи залізничних вузлів та станцій;
        - розробка будівельних норм;
        - науково-технічний супровід нормативних документів (стандартів, норм проектування, інструкцій).
    За останні три роки (2006 -2008 рр.) інститутом виконані наступні науково-дослідні роботи:
        - Державні будівельні норми ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування.
        - Відомчі будівельні норми. Споруди транспорту. Контактна мережа. Норми проектування.
        - Відомчі будівельні норми. Споруди транспорту, Електрифікація залізниць. Норми проектування.
        - Державний стандарт. Колії залізничні. Робочі креслення.
        - Проект Державних будівельних норм "Споруди транспорту. Тунелі залізничні та автодорожні".
        - Експертиза проектів державних будівельних норм.
        - Державна цільова програма впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів на 2007-5015 рр.
        - Аналіз існуючої пропускної спроможності основних напрямків з розробкою пропозицій щодо першочергового їх розвитку.
        - Визначення та обгрунтування доцільності будівництва залізничної колії європейського стандарту 1435 мм у напрямку  Державний кордон – Ковель – Київ.
        - Аналіз, обгрунтування та розробка питомих техніко-економічних показників будівництва, реконструкції, розвитку залізничного транспорту.
        - Розроблення пропозицій "Розвиток залізничної мережі України".
        - Визначення перспективних розмірів руху пасажирських та вантажних поїздів по дільницях на 2010, 2015, 2020 рр.
        - Розробка схем основних вантажопотоків, розмірів руху вантажних і пасажирських поїздів на 2006, 2010, 2015, 2020 рр.
        - Збір та аналіз інформації з пропускної спроможності залізничних колій, станцій примикання та рухомого складу в радіусі 30 км від міста Алчевськ, з оцінкою потенційної можливості збільшення вантажообігу в регіоні.
        - Технологічна схема роботи пасажирського комплексу Київського залізничного вузла.
        - Методичні рекомендації по застосуванню систем візуальної інформації на об’єктах.
    Результати наукових досліджень доповідаються на конференціях і публікуються в фахових виданнях.
    У 2006 році інститутом була проведена міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми та ефективні шляхи ремонту і відновлення залізничного рухомого складу".
    Фахівці інституту здійснюють науково-педагогічну роботу.
    При інституті функціонують філіали кафедр Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна  і Державного економіко-технологічного університету залізничного транспорту (м. Київ).