Наукова діяльністьНауково-дослiднi роботи

Науково-дослiднi роботи

Перелік науково-дослідних робіт
інституту “Київдіпротранс”
за 2005-2011 роки

№
п/п
Назва науково-дослідної роботи
Шифр
Держреєстрація
Замовник
1 2 3 4 5
1
Аналіз, обґрунтування та розробка
питомих техніко-економічних показників
будівництва, реконструкції, розвитку
залізничного транспорту.
939/06-55/06-
Цтех-157/06-
ЦЮ
РК 0106U006683
ОК 0207U006473
Укрзалізниця
2
ДБН В.2.3-19-2008
Споруди транспорту.
Залізниці колії 1520 мм.
Норми проектування
214/03-03
 
ДНДЦ УЗ
3
Аналіз існуючої пропускної спроможності
основних напрямів з розробкою пропозицій
щодо першочергового їх розвитку.
940/06-
53/06-Цтех-
154/06-ЦЮ
РК 0106U006682
ОК 0207U006471
Укрзалізниця
4
Розробка технологічної схеми
роботи пасажирського комплексу
Київського залізничного вузла.
941/06-
54/06-Цтех-
156/06-ЦЮ
РК 0106U006684
ОК 0207U006472
Укрзалізниця
5
Виготовлення карти-схеми
"Розвиток залізничної мережі України"
№1057/07
 
Укрзалізниця
6
Розроблення проекту ДБН "Cпоруди транспорту.
Тунелі залізничні та автодорожні"
на заміну СНипП ІІ-44-78".
1072/07С-
26-55-07
РК 0107U005448
Міністерство
будівництва,
архітектури
та житлово-
комунального
господарства
України
7
Розробка відкоригованих схем
розмірів руху пасажирських та вантажних поїздів
по дільницях на 2010, 2015, 2020 р.р.
1088/07
 
ДНДЦ УЗ
8
Розробка схем основних вантажопотоків,
розмірів руху вантажних і пасажирських поїздів
по дільницях на 2006, 2010, 2015, 2020 р.р.
1087/07
 
ДНДЦ УЗ
9
Розробка державної цільової програми
впровадження на залізницях України
швидкісного руху пасажирських поїздів
на 2007-2015 р.р.
1097/07-
154/07-Цтех-
943/07-ЦЮ
РК 0107U007457
ОК 0207U008839
Укрзалізниця
10
Перевірка ГОСТ 21.510-86
"СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи".
С-11108/38-
07
РК 0107U005875
ОК 0207U010031
Мінрегіонбуд
11
Експертиза проекту ВБН А.31-     -200
"Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів залізничного транспорту".
1135/07
 
ДІІТ
12
Збір та аналіз інформації
з пропускної спроможності залізничних колій,
станцій примикання та рухомого складу
ДП "Укрзалізниця" в радіусі 30 км
від міста Алчевськ, з оцінкою потенційної
можливості збільшення вантажообігу в регіоні".
1176/07/21/11-
01
 
ТОВ "Прокапітал"
13
Розробка методичних рекомендацій
по застосуванню систем візуальної інформації
на об'єктах, закінчених будівництвом.
1163/07/П-
11-8-07
РК 0107U008902
ОК 0207U008603
Мінрегіонбуд
14
ВБН В.2.3-3-2009
Споруди транспорту.
Контактна мережа.
Норми проектування 
1257/08-
0533/08-ЦЮ 
РК 0108U007808
РК 0109U004672
ОК 0209U006959
Укрзалізниця
15
ВБН В.2.3-2-2009
Споруди транспорту.
Електрифікація залізниць.
Норми проектування
1258/08-
0532/08-ЦЮ
РК 0108U007809
РК 0109U004671
ОК 0209U006960
Укрзалізниця
16
Визначення та обґрунтування доцільності
будівництва залізничної колії європейського
стандарту 1435 мм у напрямку
Держкордон − Ковель −Київ
1291/08-
163/08-Цтех
РК 0108U010496
ОК 0208U004968
Укрзалізниця
17
Розробка схем основних вантажопотоків,
розмірів руху вантажних і пасажирських поїздів
по дільницях на 2010, 2015, 2020 р.р.
1314/09
 
ДНДЦ УЗ
18
Розробка проекту концепції та проекту
державної програми пасажирських перевезень
на залізничному транспорті України до 2020 року
1328/09
РК 0109U007522
ОК 0209U010890
Укрзалізниця
19
Генеральний план розвитку міста Києва
та його приміської зони на період до 2025року.
Розділ  “Транспорт і вулично-дорожня мережа”.
Підрозділ: “Залізничний транспорт”.
Етап: “Сучасне становище вузла
та збір вихідних даних”
1338/09
 
ДП “Інститут
“Київдормістпроект”
АК “Київпроект”
20
Дослідження та розробка принципів класифікації
напрямків та дільниць мережі залізниць України
1383/10
РК 0110U004666
ОК 0210U006904
ІК 0710U003853
Укрзалізниця
21
Розробка технічних вимог
до інфраструктури та рухомого складу
при впровадженні швидкісного та
прискореного руху пасажирських поїздів
1405/11-
5/11-ЦТЕХ-
44/2011-ЦЮ
 
Укрзалізниця
22
Інструкція із забезпечення безпеки
руху поїздів при виконанні робіт
на контактній мережі зі знімної вишки 
1416/11-
195/2011-ЦЮ
 
Укрзалізниця